Audyty to jedyne i skuteczne narzędzie umożliwiające obiektywną (zewnętrzną) ocenę prowadzonej działalności. W Europie Zachodniej wykorzystywane od lat 40-tych XX wieku.
Dla menadżerów i właścicieli, audyty stanowią cenne źródło informacji o faktycznej sytuacji jaka ma miejsce w obiekcie. 
Analiza raportu pokontrolnego pozwala na wykrycie zagrożeń jaki występują w organizacji, opracowanie rozwiązań i kierunków działań zmierzających do poprawy poziomu świadczonych usług, zwiększenie zadowolenia gości, eliminacji zagrożeń i zwiększenia efektywności operacyjnej.

TRZY RODZAJE AUDYTÓW

OFERTA ALCHEMII HOTELARSTWA

AUDYT EKSPERCKI MYSTERY SHOPPER

Audyt łączy ze sobą zarówno metody ilościowe jak i jakościowe. Audyt przeprowadzany jest na wszystkich etapach obsługi gościa i na każdym stanowisku (począwszy od momentu pierwszego kontaktu, aż do wymeldowania i wyjazdu gościa) we wszystkich działach mających kontakt z gościem hotelowym, dzięki czemu pozwala poznać szczegółowo jakość świadczenia usług oraz postawę i zachowania personelu.

Audyt pozwala uzyskać niezależną ocenę jakości świadczonych przez obiekt hotelarski, usług oraz standardu obsługi klienta, wskazując jednocześnie na sposoby ich poprawy.

AUDYT WEWNĘTRZNY


Audyt wewnętrzny to wskazanie i zdefiniowanie zjawisk o charakterze negatywnym, wymagających szczególnej uwagi, mogących generować ryzyka i zagrożenia operacyjne, to także wskazanie sposobów podniesienia jakości i wydajności pracy oraz efektywności działalności operacyjnej. Audyt pozwala udoskonalić skuteczność procesów zarządzania oraz systemów kontroli zarządczej w hotelu mających na celu eliminowanie lub ograniczanie ryzyka.

Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym i doradczym.

AUDYT MARKETINGOWY

Audyt marketingowy to niezależna, dogłębna analiza sytuacji firmy oraz podejmowanych działań marketingowych i sprzedażowych.

Obejmuje elementy otoczenia konkurencyjnego, strategię marketingową obiektu oraz ma na celu wychwycenie najlepszych praktyk i metod, a także ewentualnych błędów. 

Przeprowadzony audyt jest podstawą do rozwoju systemu promocji i zarządzania procesami marketingowymi w obiektach hotelowych. 

Analiza SWOT/TOWS pomoże doprecyzować związane z branżą zagrożenia i zaplanować działania minimalizujące ryzyko nieskutecznych działań. 

+48 609 502 350

info@alchemiahotelarstwa.pl

ul. Krasickiego 5, 58-500 Jelenia Góra

NIP 676-123-51-68
REGON 357023036

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera. Otrzymuj informacje o ofertach i promocjach.

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

Wymagana zgoda
© 2021
szkolenia, audyty, doradztwo, dla gastronomii, recepcji, służby pięter, SPA i Wellness