Audyty

Audyty

Audyty to jedyne i skuteczne narzędzie umożliwiające obiektywną (zewnętrzną) ocenę prowadzonej działalności. W Europie Zachodniej wykorzystywane od lat 40-tych XX wieku.

Dla menadżerów i właścicieli, audyty stanowią cenne źródło informacji o faktycznej sytuacji jaka ma miejsce w obiekcie. Analiza raportu pokontrolnego pozwala na wykrycie zagrożeń jaki występują w organizacji, opracowanie rozwiązań i kierunków działań zmierzających do poprawy poziomu świadczonych usług, zwiększenie zadowolenia gości, eliminacji zagrożeń i zwiększenia efektywności operacyjnej.


2 rodzaje audytów

1

Audyt ekspercki Mystery Shopper

Audyt łączy ze sobą zarówno metody ilościowe jak i jakościowe. Audyt przeprowadzany jest na wszystkich etapach obsługi gościa i na każdym stanowisku (począwszy od momentu pierwszego kontaktu, aż do wymeldowania i wyjazdu gościa) we wszystkich działach mających kontakt z gościem hotelowym, dzięki czemu pozwala poznać szczegółowo jakość świadczenia usług oraz postawę i zachowania personelu.

Audyt pozwala uzyskać niezależną ocenę jakości świadczonych przez obiekt hotelarski, usług oraz standardu obsługi klienta, wskazując jednocześnie na sposoby ich poprawy.


2

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to wskazanie i zdefiniowanie zjawisk o charakterze negatywnym, wymagających szczególnej uwagi, mogących generować ryzyka i zagrożenia operacyjne, to także wskazanie sposobów podniesienia jakości i wydajności pracy oraz efektywności działalności operacyjnej. Audyt pozwala udoskonalić skuteczność procesów zarządzania oraz systemów kontroli zarządczej w hotelu mających na celu eliminowanie lub ograniczanie ryzyka.

Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym i doradczym.

Masz pytania?


Jesteś zainteresowany audytem hotelu? Masz pytania dotyczące szczegółów? Skontaktuj się z nami już teraz! Chętnie udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji!