Szkolenia

ALCHEMIA HOTELARSTWA stworzyła program specjalistycznych szkoleń zawodowych przeznaczonych zarówno dla personelu pracującego na różnych stanowiskach w hotelu, jak i dla kadry kierowniczej, średniego i wyższego szczebla.

Eksperci opracowujący materiał szkoleniowy wzięli pod uwagę nie tylko specyfikę działalności hotelarskiej, czy procedury i procesy usługowe, ale także coraz większe wymagania stawiane personelowi przez klientów w zakresie wysokiej jakości świadczonych usług.

Celem szkoleń jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu organizacji pracy, technik i sposobów profesjonalnej obsługi w obszarze usług hotelowych, gastronomicznych oraz SPA & Wellness.

Nasze szkolenia uzyskały wśród uczestników ocenę 5,67 w sześciostopniowej skali ocen.

Programy szkoleniowe

 • dostosowywane są indywidualnie do specyfiki obiektu i rzeczywistych potrzeb (w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych)
 • zawierają trening praktycznych umiejętności, aby zapewnić skuteczność realizacji samego szkolenia,
 • opierają się na przykładach najlepszych i sprawdzonych praktyk z rynku hotelarskiego,
 • prowadzone są przez doświadczonych trenerów-praktyków
 • zwiększają konkurencyjność i efektywność działalności hotelu

SZKOLENIA DLA PERSONELU

PRZYKŁADOWA TEMATYKA

SZKOLENIA DLA GASTRONOMII

 • rodzaje i zasady serwisu kelnerskiego
 • śniadania hotelowe
 • standardy i techniki obsługi klienta indywidualnego i grupowego
 • zasady skutecznej sprzedaży
 • reklamacje i skargi
 • i inne

SZKOLENIA DLA RECEPCJI

 • prowadzenie rozmów telefonicznych
 • skuteczna sprzedaż,
 • przyjmowanie rezerwacji,
 • tworzenie ofert – kalkulacja cen,
 • zarządzanie obłożeniem i przychodami (Revenue Management),
 • tworzenie satysfakcji klienta i budowanie trwałych relacji
 • skargi i reklamacje
 • i inne

SZKOLENIA DLA SŁUŻBY PIĘTER

 • organizacja pracy działu Służby Pięter
 • standardy i procedury pracy
 • zasady i techniki utrzymania czystości w hotelu
 • zagrożenia i sytuacje nietypowe,
 • procedury stosowane w dziale służby pięter
 • i inne

Szkolenia dla KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Szkolenia przygotowują do pełnienia roli przywódcy i lidera. Celem ogólnym szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego procesu zarządzania obiektem hotelowym w aspekcie efektywności i wykorzystania współczesnych narzędzi i wiedzy. Celem szkolenia jest również przekazanie praktycznych narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy menadżera.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA SZKOLEŃ:

 • zarządzanie recepcją, gastronomią, SPA&Wellness, Służbą Pięter,
 • tworzenie sprzedawalnego produktu hotelowego,
 • polityka cenowa i kalkulacja cen,
 • Revenue Management,
 • umiejętność korzystania ze wskaźników branżowych,
 • budżetowanie i analizy,
 • zarządzanie kosztami,
 • poprawna rekrutacja i selekcja,
 • skuteczne systemy motywacyjne,
 • marketing wewnętrzny,
 • i inne.

+48 609 502 350

info@alchemiahotelarstwa.pl

ul. Krasickiego 5, 58-500 Jelenia Góra

NIP 676-123-51-68
REGON 357023036

© 2020
szkolenia, audyty, doradztwo, dla gastronomii, recepcji, służby pięter, SPA i Wellness